หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเปิดโชว์รูมใหม่แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


2024-01-25 17:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป สาขาอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ด้วยทางบริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป สาขาอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เอ็มดับเบิลยู มินิ บีเอ็มดับเบิลยูมอเตอร์ราด อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมาแล้ว 8 ปี โดยในปีนี้ทางบริษัทได้มีการปรับปรุงพื้นที่พร้อมก่อสร้างโชว์รูมใหม่ที่มีแผนจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้ ทางบริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป สาขาอุบลราชธานี ยังได้ขยายธุรกิจเพิ่มในส่วนพื้นที่มีอยู่ที่เปิดใหม่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เปอโต์ จี๊ป และรถจักรยานยนต์ ฮาร์ลีย์ – เดวิดสัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603