หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2567


2024-01-25 16:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 07.00-09.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย นายนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้ชื่อการประชุมดังกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวว่าการประชุม สภากาแฟ ประจำปี 2567 กำหนดจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603