ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567


2024-01-19 19:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.

ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานกรรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ตามคำเชิญของ ฯพณฯ Liu Hong Mei กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น การนี้ คณะได้รับเกียรติบันทึกภาพร่วมกับท่านสมเพชร สร้อยสระคูู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603