หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทยกับ จังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


2024-01-17 14:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 16-19 มกราคม 2567 ณ จังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทยกับ จังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่16-19 มกราคม 2567 และเข้าร่วมประชุมหารือและลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว และเข้าเยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเถือ เที่ยน เว้ห์ สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เพื่อหารือข้อราชการในการดำเนินงานกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ณ จังหวัดกว๋างจิ และจังหวัดเถือ เที่ยน เว้ห์ สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603