หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


2024-01-15 17:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC อุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นปรานในการประชุม ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า นายฟรังค์ – วัลเทอร์ ชไตน์เออร์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และภริยา พร้อมคณะ มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2567 โดยมีความประสงค์จะเดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603