หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเดินแบบในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567


2024-01-06 10:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเมวดี จุลทัศน์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 7 มกราคม 2567 รวม 11 วัน 11 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศลกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก “มหัศจรรย์ศิลป์ภูษา งามล้ำค่าผ้าอุบล” ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยเมืองอุบล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603