หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567


2023-12-29 09:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณเวทีกลางลานหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และรับชมการแสดง “4 มหัศจรรย์ @อุบลฯ” ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 7 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล และส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดให้มีการออกร้านของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 11 วัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยกิจการด้านสาธารณกุศล ของจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603