หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยาวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2566


2023-12-27 15:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม SEC 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศิวาวุฒิ ว่องไว รองประธานกรรมการ YEC อุบลราชธานี นายชนะชัย อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการ YEC อุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยาวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ภายให้การกำกับของคณะกรรมากรบริหารโครงการฯ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603