หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสัมมนา ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี สีสันคัลเลอร์ฟูลอุบลฯ แซ่บโพด


2023-12-26 20:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00- 17.30 น. ณ ห้องประชุมสามพันโบก โรงแรมเซ็นทารา อ.เมือง จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ทิศทางการท่องเที่ยวในปี 2567 ในหลากหลายมุมมอง โดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากภาครัฐและเอกชน มาแนะนำทิศทางการท่องเที่ยว การปรับตัวในการทำงานด้านการท่องเที่ยวในปี 2567 และ อนาคตไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทกจ.อบ.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักอุบลราชธานี (ททท.สอบ.) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวนลินทิพย์ น้อยวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างแนวทางความคิดในการปรับใช้ในธุรกิจของท่าน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อท่านและผู้สนใจ ทั้งนี้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603