หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567


2023-12-26 13:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร เครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสื่อมวลชน โดยร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ทั้งนี้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”และเนื่องใน “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2566” ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ในการนี้ศูนย์เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมนำทีมเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทเทศบาลนคร/เมืองพัทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2567 อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603