หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน Open House เปิดบ้าน U Wellness Center


2023-12-23 10:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ อาคารยู เวลเนส เซ็นเตอร์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยบริษัท ยู เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “OPEN HOUSE YOUR HEAL TH,WE CARE” ณ อาคารยู เวลเนส เซ็นเตอร์ เยี่ยมชมศูนย์สุขภาพและร่วมพูดคุยตอบคำถามเรื่องสุขภาพ รับปรานของว่างเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ลุ้นของรางวัลและกิจกรรมอื่นๆ สิทธิพิเศษสำหับผู้เข้าร่วมงาน รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ส่วนลดคลินิกกายภาพบำบัดและสิทธิพิเศษอีกมากมายเฉพาะคุณ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603