หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Eagle Run Wing 21 Mini Marathon Series


2023-12-22 09:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ สวนอินทรีสราญ กองบิน 21

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Eagle Run Wing 21 Mini Marathon Series โดยมีนาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งวัตถุเพื่อให้ประชาชนผู้รักการออกกำลังกายและผู้สนใจได้มีโอกาสร่วมวิ่งบนเส้นทางเปิดให้เป็นพิเศษสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยนักวิ่งจะได้วิ่งตามแนว Taxiway ที่ทอดตัวขนาน Ranway ของสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี และผ่านพื้นที่ สวนอินทรีสราญ กองบิน 21


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603