หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566


2023-12-19 15:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้ชื่อ “รับแสงแรกแห่งตะวัน 4 มหัศจรรย์ @ อุบลฯ” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 – ธันวาคม 2566 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2567 รวม 11 วัน 11 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเฉลิมฉลองปีใหม่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603