หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน “UBON FASHON FESHON FESTIVAL” ครั้งที่ 3


2023-12-12 13:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 19.35 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2-ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “UBON FASHON FESHON FESTIVAL” ครั้งที่ 3 และนางปภาดา รุ่งแสนทวี นายกสมาคมช่างตัดเสื้ออุบลราชธานี กล่าวรายงาน ซึ่งนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกสภาวุฒิสภา นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแสดงความยินดี และท่าน กลวัชร กองเรืองกิจ นายกสมาคมช่างตัดเสื้อไทย กล่าวความเป็นมาของสมาคมฯ ทั้งนี้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบรางวัลผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603