หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติไทยประจำปี 2566


2023-12-02 10:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ แขวงสะหวัดนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติไทยประจำปี 2566 ซึ่งในโอกาสนี้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะได้มอบหนังสือ “ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี (พ.ศ.2498 – 2558) เพื่อเป็นของที่ระลึกในการร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติไทยประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ทั้งนี้นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตและ นางหลิงทอง แสงตาวัน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ได้ร่วมกันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งงานวันชาติไทยประจำปี 2566ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ชายแดนที่มีมาอย่างยาวนาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603