หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


2023-11-30 16:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต แจ้งว่า นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันะเขต ขอเข้าเยี่ยมคารวะนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแนะนำตัว และรับฟังวิสัยทัศน์และข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างแขวงในเขตกงสุลกับจังหวัดชายแดนที่เกี่ยวข้องของไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603