หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดตัวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


2023-11-20 17:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 – 19.20 น. ณ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ตลาดเขมราษฏร์ธานี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางปัทมพร ไชยนา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมพิธีเปิดตัวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตลาดเขมราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๐ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับชุมชนเขมราฐ นาแวง เจียด ชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลเขมราฐ มหาวิทยาลัยรังสิต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำหนดจัดพิธีเปิดตัวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ในงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขมราฐ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603