หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 เนื่องในโอกาส 90 ปี หอการค้าไทย และงานรับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด สำเภาทอง ประจำปี 2566


2023-11-20 17:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.00 น. ณ ห้องอภิรัชฮอลล์ 1-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ YEC อุบลราชธานี ร่วมแสดง ความยินดีกับ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี) ที่ได้รับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2566โดย และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 เนื่องในโอกาส 90 ปี หอการค้าไทย ณ ห้องอภิรัชฮอลล์ 1-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไยเทค (BITEC)

รางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" เป็นรางวัลที่หอการค้าไทยริเริ่มจัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่านกลไกหอการค้าจังหวัด เป็นการเชิดชูผลงานและแสดงถึงความขอบคุณแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความสำคัญและดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ว่าราชการจังหวัดรางวัลสำเภาทอง ใน 4 มิติ คือ 1) มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 2) มิติด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด 3) มิติด้านการบริหารราชการจังหวัด และ 4) มิติด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603