หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)


2023-11-10 13:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.00 น. ณ วัดหลวง และอนุสาวรีย์พระประทุมราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทย นายกำพลสิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการ รัฐวสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิเจ้าคำผง ภาคเอกชน คหบดี และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603