หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567


2023-11-07 15:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 7 มกราคม 2567 รวม 10วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ และได้กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603