หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน บุญปวารณา-ออกพรรษา แข่งเรือปากแซง ประจำปี พ.ศ.2566 ค.ศ.2023


2023-10-30 10:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2566 ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมงาน บุญปวารณา-ออกพรรษา แข่งเรือปากแซง ประจำปี พ.ศ.2566 ค.ศ.2023 เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาว ของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเพื่อแสดงความสามัคคีเป็นปึกแผ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยมี ท่าน ปอ.วิไลวง บุดดาคำ เจ้าแขวง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานในพิธี ณ ท่าวัดหลวง นครปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการนี้ เจ้าแขวง แขวงจำปาสัก ได้ให้เกียรติเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปล่อยป้ายและตีกลองชัยเพื่อเปิดพิธีแข่งขันเรือปากเซ ประจำปี พ.ศ. 2566 ค.ศ. 2023 อย่างเป็นทางการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603