หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี


2023-10-30 10:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00น. ณ บริเวณสะพานนริศ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของทั้งสองจังหวัดในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี และงานประเพณีออกพรรษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสะพานนริศ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้นำต้นเทียนพรรษาและขบวนแห่ พร้อมการแสดงเข้าร่วมในขบวนแห่การแสดง แสง สี เสียง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603