หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานี ครั้งที่ 9


2023-10-27 13:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย ประธานในการจัดงาน เนื่องด้วยเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยและบริษัท พี.เอ.พริ้นท์ติ้ง เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน Thailand Smart Money ซึ่งเป็นงานบริการทางการเงิน การลงทุนครบวงจร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักลงทุนตั้งแต่ปี 2553 มีกำหนดการจัดงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 27- 29 ตุลาคม 2566 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603