หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ “Ubon Auto Expo 2023”


2023-10-24 11:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ อุบลฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทย ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงานการจัดงาน มหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ “Ubon Auto Expo 2023” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดงานครั้งนี้ มีแนวคิดอยากสร้างความแข็งแกร่ง และเล็งเห็นถึงความร่วมมือกันในธุรกิจกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้นครั้งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมนวัตกรรมยานยนต์ รถต้นแบบ ยนตรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ เทคโนโลยี เครื่องเสียง รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ มาไว้ในงานกว่า 30 แบรนด์ทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในฐานะสื่อกลาง ด้วยการจัดงานแสดงยานยนต์หลากหลายประเภท มหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ภายใต้ชื่องาน “Ubon Auto Expo 2023” ขึ้น โดยนอกจากจะมุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางการซื้อขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อการพาณิชย์ และขนส่ง ฯลฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องแล้ว ยังตั้งใจให้งานนี้เป็นสื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริโภค ภาคเอกชน รวมไปถึงสังคมยานยนต์กับสังคมส่วนอื่นๆในจังหวัดอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603