หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูม ซีพีโฟตอน อุบลราชธานี


2023-10-21 13:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ CP FOTON UBON

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมงานเปิดตัวโชว์รูม ซีพีโฟตอน อุบลราชธานีพร้อมทั้งแสดงความยินดีซึ่งภายในงานมีกิจกรรมอีกมากมาย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603