หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานคอนเสิร์ตหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ บิ๊กซี ฉลองใหญ่ ครบรอบ 30 ปี


2023-10-16 21:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ บิ๊กซี อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ได้มีกำหนดการจัดงาน “คอนเสิร์ตหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ บิ๊กซี ฉลองใหญ่ ครบรอบ 30 ปี” เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด คืนกำไรและส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงและรายงานสถานการณ์การค้าขายและค้าผ่านแดนของไทยรวมถึงแนวโน้มสถานการณ์และแนวทางการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและค้าผ่านแดนของไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603