หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือการจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี 2566


2023-10-12 15:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีพลโทมนัส หนูวัฒนา เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมหารือการจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี 2566 (ปีที่ 16) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาพระคุณในวันคล้ายวันถึงอนิจกรรมในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี สำหรับในปี พ.ศ. 2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603