หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี


2023-10-06 17:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ทั้งนี้ได้ยื่นสมุดปกขาวข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เสนอต่อ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในการตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603