หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และเเข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566


2023-09-29 13:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชลวิท อภิรัตนมนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประชุมหารือการเข้าร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และเเข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของทั้งสองจังหวัด ซึ่งกำหนดจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และเเข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 3 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสะพานนริศ อำเภอเมืองราษฎร์ธานี จังหวัดราษฎร์ธานี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603