หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือโครงการสนับสนุนใช้ท่าอากาศยานเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาค


2023-09-28 12:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กฟท.) ได้ขอให้ท่าอากาศยานอุบลราชธานีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือตามโครงการสนับสนุนการใช้ท่าอากาศยานเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่จะนำไปใช้สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของสนามบินที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาค


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603