หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมสภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกันยายน 2566


2023-09-22 18:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ โดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชาธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน “สภากาแฟอุบลราชธานี” ครั้งที่ 7 ปี 2566 พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม เพื่อให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปในทิศทางเดียวกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603