หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานี


2023-09-21 19:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีคุณยอดสร้อย ปัญณะสมบูรณ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล กล่าวต้อนรับนักวิเคราะห์ และแนะนำวิทยากร ทั้งนี้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวบรรยายภาพรวมเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603