หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์


2023-09-21 19:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายบัณฑิต วิลามาศ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดย นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603