หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมการค้าและส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างนักธุรกิจเวียดนามและนักธุรกิจอุบลราชธานี


2023-09-20 19:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 261

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเนวาดา จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายศิวาวุธ ว่องไว รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน โดยร่วมประชุมการค้าและส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างนักธุรกิจเวียดนามและนักธุรกิจอุบลราชธานี ซึ่งนักธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานีแนะนำเงื่อนไขและมาตรฐานการนำเข้าสู่ระบบการกระจายสินค้าองค์กรส่งเสริมการค้า รวมทั้งแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงระหว่างนักธุรกิจทั้งสองฝ่าย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603