หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การส่งเสริม นำผลิตภัณฑ์ และแสวงหาโอกาสการลงทุนกับนักธุรกิจของจังหวัดอุบลราชธานี


2023-09-20 18:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีคณะนักธุรกิจ 5 จังหวัดในภาคกลางตอนเหนือชองเวียดนาม ซึ่งมีจำนวน 35 คน ร่วมเยี่ยมชมและเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม นำผลิตภัณฑ์ และแสวงหาโอกาสการลงทุนกับนักธุรกิจของจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603