หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music)


2023-09-14 15:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวอิสรา ไชยยงยศ รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพีรญา ปรีเปรม รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาเมืองแห่งดนตรี (Ubonratchathani City of Music)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603