หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


2023-09-12 16:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายศิวาวุฒิ ว่องไว รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ และหอการค้าจังหวัดยโสธร ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวัยออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และส่งเสริมเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603