หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับและพบปะหารือรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี


2023-09-11 18:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 17.00 - 17.30 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ดร.โพไซ ไซยะสอน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาดูงานโครงการและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานหมุนเวียน (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทุ่นลอยน้ำของเขื่อนสิริธร) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603