หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานพร้อมเข้าพบ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด


2023-09-08 19:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC อุบลฯ และ YEC ศรีสะเกษ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเข้าศึกษาดูงานพร้อมเข้าพบ ดร. สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด/ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคนรักดี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความสำเร็จและการบอกเล่า ประสบการณ์ต่างๆที่จะนำมาพัฒนาต่อยอด ส่งเสริมและให้คำแนะนำการดำเนินการให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกท่านประสบความสำเร็จต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603