หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี งานเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ


2023-09-08 18:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ(ด้านหน้า) เทสโก้ โลตัส สาขาอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยร่วมงานเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยโดยเครือข่ายเกษตรปลอดภัย และเพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603