หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2566


2023-09-07 15:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 39

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Google Hangouts Meets

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สัญจร ประจำปี 2566 ณ จังหวัดนครพนม ตลอดจนกิจกรรมที่เสริมสร้างองค์กรหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกิดความเข้มแข็ง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603