หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


2023-09-07 13:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรสสุคนธ์ โรงแรมทอแสง เฮอริเทจอุบล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานกรรการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุกในแต่ละภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาลูกค้ารายใหม่ในเส้นทางขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603