หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Ubon Auto Expo 2023”


2023-09-06 18:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสามพันโบกแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา อุบล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ด้วยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล และ หจก. แอดเวิร์ค มีเดีย แอนด์ ออแกไนซ์ จัดงานมหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ “Ubon Auto Expo 2023” ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม ณ Ubon Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล โดยมุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานีและเขตอีสานใต้ อาทิ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น และยังมีความตั้งใจให้งานนี้เป็นสื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริโภค ภาคเอกชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603