หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “ทิ้งกระจาด”


2023-09-05 15:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ)

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมกิจกรรม “ทิ้งกระจาด” โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งภายในงาน มีการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นประจำทุกปี โดยจัดต่อเนื่องมากว่า 40 ปี แล้ว เพื่อทำบุญทำทานให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ผู้ยากไร้และวิญญาณเร่ร่อน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603