หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น


2023-09-04 10:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานกรรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ กรรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพญฯ หลิว หง เหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น และหารือแนวทางความร่วมมือต่างๆ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603