หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง “เขื่อนสิรินธร ไนท์รัน 2023”


2023-09-04 09:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง “เขื่อนสิรินธร ไนท์รัน 2023” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน เกิดการกระจายรายได้สู้ท่องถิ่นและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย โดยมี นางทรงลัษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603