หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน 78 Anniversary of the National Day of the Socialist Republic of Viet Nam


2023-09-02 15:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ทั้งนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน โดยร่วมเป็นเกียรติในงาน 78 Anniversary of the National Day of the Socialist Republic of Viet Nam ในการนี้ นายจู ดิ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนฝ่ายไทย กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดังกล่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603