หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี


2023-09-01 14:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมทำบุญตักบาตร โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลพริ้นซ์ โดยมี นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ เป็นประธาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603