หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบจักรยาน ตาม “โครงการมอบจักรยาน ปันรัก สู่น้องนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี”


2023-08-30 16:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาเรือนไทย บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานที่ปรึกษาชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบรถจักรยาน พร้อมด้วยนางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี มอบจักรยาน ตาม “โครงการมอบจักรยาน ปันรัก สู่น้องนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี”ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบจักรยานให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 แห่งๆละ 10 คัน รวมทั้งสิ้น 100 คัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603