หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลสำนักนายกในเขตภาคอีสานและประชุมออนไลน์ร่วมกับ DSI สตง. ปปท. ปปช.


2023-08-28 19:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลสำนักนายกในเขตภาคอีสานและประชุมออนไลน์ร่วมกับ DSI สตง. ปปท. ปปช. ในการร่วมมือสอดส่องโครงการของรัฐที่ส่อแววทุจริต


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603